image


image
VIDEO SỰ KIỆN
 • Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
 • Quán triệt, hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022
 • Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 8/9/2023
 • Hội nghị phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2023
 • Sẵn sàng chào đón năm học mới
1 2 3 4 5 
Các ca khúc về Ninh Bình
 • Ninh Bình Như Một Khúc Ca
 • Một vùng non nước Ninh Bình
 • Về Ninh Bình mùa xuân
 • Hát về non nước Ninh Bình
1 2 3 
Địa Danh -Thắng Cảnh - Du Lịch
 • Hang Múa - Ninh Bình
 • Ninh Bình là điểm đến hấp dẫn
 • Chùa Bái Đính
 • Tam Cốc Bích Động mùa lúa chín
1 2